مدارک معادل:این نوع مدارک ، مدارک دانشگاهی محسوب نشده و قابل ادامه تحصیل نمی باشد.این مدارک گاها برای برخی مراکز خصوصی و یا نیمه دولتی کاربرد دارد. همچنین گاها برای مهاجرت و قابلیت ترجمه دارد.
دوره های ضمن خدمت: این دوره ها بصورت غیرحضوری ویژه عموم کارکنان برگزار و پس از آزمون از طرف دفتر آموزش و پژوهش استانداری برای متقاضیان گواهی صادر می شود.
ثبت نام در دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی:  در حال حاضر فعالیت ندارد
استعلام مدارک:تمامی مدارک صادر شده این موسسه کتبا و آنلاین قابل استعلام از وب سایت موسسه می نماید.
دوره MBA : دوره ها بصورت غیر حضوری انجام می شود و مدارک از موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم می باشد.
سیکل و دیپلم: آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه با تائید آموزش و پرورش انجام می شود و این موسسه به عنوان واسط و پشتیبان کمک خواهد کرد شما با شرایط آسان این مقاطع را پشت سربگدرانید. این مدارک از مدارس صادر می شود و ربطی به موسسه ندارد.