موسسه فرهنگی لیان کام با همکاری موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم با شرایط آسان و با هدف اشتغالزایی بیشتر آماده جذب نماینده در سراسر کشور جهت برگزاری دوره های MBA و DBA را دارد.