دوره مجازی اخلاق فردی اجتماعی و اداری ویژه کارکنان و مدیران

دانلود جزوه:

 

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

ارسال خلاصه دوره در قالب pdf و درخواست صدور گواهی معتبر